Vínna karta


Kontakt

Číslo účtu

SK8475000000004012443595

Koncentrovaný hroznový mušt

Koncentrovaný hroznový mušt

Zahustený vákuovou odparkou pri teplote nižšej ako 50 C z odrody Veltlín červený skorý.